| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

Petits formats pels petits

This version was saved 11 years, 9 months ago View current version     Page history
Saved by Enric
on February 21, 2011 at 2:32:48 pm
 

En aquesta sessió, que tindrà lloc just enmig d'un procés de publicació de microformats, la proposta és parlar de mètodes àgils de familiarització amb l'escriptura i la il·lustració per a nens i nenes. Per una banda, sobre l'oportunitat que ofereixen les històries ben curtes per a iniciar-se en l'escriptura creativa i la lectura, i per l'altre, sobre formats en paper de petita mida i “fes-t'ho tu mateix”, on poder deixar espai per a la imaginació gràfica dels petits (i dels grans també :)

Altres qüestions al voltant d'aquest procés en curs (al dia següent hi haurà una sessió oberta on es posarà en pràctica) seran la digitalització i la distribució online de les obres creades amb la participació dels menuts.

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.